Archive for juni 2010

Vi har ansvaret for vores egen og kollegaers stress!

4. juni 2010

Jeg mener, at vi alle har eget ansvar for at blive stresset.

Organisationer består af en ejerkreds, en bestyrelse, en direktion, en lederstruktur, en afdelings/team/gruppe struktur og den enkelte medarbejder. Fælles for alle led er, at de består af individer. Derfor må vi tage ansvaret på os.

Når du kender dine egne grønne stress symptomer, vil du kunne hjælpe dine kollegaer med at undgå stress. Fordi du nu kan se de adfærdsændringer som kan være stresssymptomer Det er til din egen fordel, da stress smitter.

Næste skridt til at forebygge stress på arbejdspladsen

Nå du nu har styr på dine grønne stress signaler, så skal du gøre følgende:

  • Læg mærke til om der er nogle af dine kollegaer, som udviser de grønne signaler.
  • Prøv at observere kollegaen over et par dage.
  • Reagerer kollegaen stresset i bestemte situationer. F.eks. når du/ andre kommer hen til kollegaen.
  • Hvis du er årsagen til stressreaktionen, så undersøg din egen adfærd. Hvad gør du? Hvad siger du? Hvordan siger eller gør du det?
  • Tag en neutral snak med kollegaen, hvor du fortæller, hvad du faktisk ser, der sker med kollegaen. Gør det så faktuelt som muligt.
  • Spørg så kollegaen om hvad adfærds ændringerne du så, betyder for kollegaen.
  • Overvej om din egen adfærd skal ændres.

På denne måde vil du være en som bliver ambassadør for en stressfri tilværelse.

Hvis du gør mere af det, der giver stress. Vil du selv blive stresset. Bliv bevidst om, hvordan du skaber stress gennem din adfærd og lav nødvendige adfærdsændringer for et stressfrit miljø.