Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Lederen der stresser sine medarbejdere

30. september 2013

Dårlig ledelse skaber usikkerhed og frustrationer som er de største årsager til stress. Mange ledere fungerer ikke som ledere. De er opgavebestyrer, der har fokus på de mål som de selv bliver vurderet på. Desuden er mange udnævnte ledere særdeles dygtige til det praktiske arbejde, de udførte før, de blev ledere. Alt i alt en cocktail som skaber et miljø, hvor glæde og trivsel ikke hører til.

Den gode leder er uddannet til at lede. Vedkommende har stor integritet og empati. Menneskekundskab og det at elske mennesker er nøgle kompetencer som skal haves eller udvikles inden vedkommende tiltræder i en lederstilling. Det er absolut en fordel, hvis lederen også har kendskab til det man laver, det pågældende sted. Lederen skal have kendskab, men ikke være den dygtigste på sit felt.

Lederen skal kunne bruge de værktøjer, der bliver brugt på stedet. Lederen skal have godt kendskab til sig selv. Vi taler om, at kunne bruge sine styrker og arbejde bevidst på sine svagheder som det hele menneske lederen er. En dygtig leder forstår at bruge sine medarbejders styrker, tage hensyn til deres svagheder og stimulerer dem til at udvikle sig selv.

Jeg ved at mange ledere ikke magter, at holde øje med medarbejdernes velbefindende. De har tit svært ved at nå deres mål indenfor rimelig tid og det medfører, at de har svært ved at opfylde virksomhedens mål til lederen.

Lederen må blive klædt rigtigt på til lederrollen dette kan jeg hjælpe med når det gælder de personlige kompentencer som IdentitetsCoach.

Kan stress være med virkende til vores stigende sundhedsudgifter

2. maj 2012

Stress forventes ifølge WHO i 2020 at være verdens største sygdom. Hvad kommer det til at betyde for sundhedsvæsnet i Danmark til den tid?

Biologer som Bruce H. Lipton har fundet ud af, at vores celler er intelligente, og har påvist, hvordan stress påvirker vores celler selv med minimale forskydninger i stresshormonbalancerne. Resultaterne peger på, at der er en sammenhæng mellem stress på celluært niveau og menneskelige sygdomme. Der er tale om, at alle de sygdomme, som mennesket bliver angrebet af, har sin årsag i stress.

Det er et frygteligt scenarie, der stilles op. Hvis biologerne bare tilnærmelsesvis har ret i deres formodninger, er stress det område, som bør have samfundets største bevågenhed. Nøglen til en sund befolkning ligger her. Vi kan spare milliarder af kroner til at opretholde velfærdssamfundet.

Trenden i stressforskningen går på, at det er samfundet og virksomhederne, der skal løse problemet med stress. Forskningen har fundet evidens for, at stressen opstår her. Min påstand og opfordring er, at problemet skal løses på et kulturelt niveau, som berører samfundet, virksomheden, gruppen, familien og ikke mindst dig selv.

Kulturelt ligger årsagen til stress i vores ekstreme holdning til konkurrence, vores værdier eller rettere sagt vores manglende evne til at stå ved vores værdier eller når vi står ved dem uanset konsekvenserne for andre. Det er det miljø, som skaber de mentale forvridninger, som gør os stresset. Forestil dig, hvordan dine celler i kroppen ville have det, hvis de hele tiden skulle konkurrere indbyrdes. Mennesket er det eneste væsen på denne dejlige planet, som konkurrerer. Alle andre væsner samarbejder og tilpasser sig omstændighederne og mulighederne for vækst inden for de givne rammer. Vi insisterer på en fejlagtig fortolkning af, hvad der er observeret i naturen.

Hvis mennesker i en virksomhed konkurrerer indbyrdes, fås på kort sigt en gevinst. Gevinsten bruges mange gange på at reparere skaderne. Alle omkostningerne stiger fatalt. Hvis virksomheden selv skulle afholde udgifterne, ville virksomheden dø eller ejerne slagte den.

Vi ser noget lignede ske i naturen, når altødelæggende katastrofer indtræffer. Alligevel kommer naturen overraskende hurtigt på benene igen. Det skyldes naturens evne til at tilpasse sig og skabe balance via samarbejde. Vi kan lære ufatteligt meget af naturen. Samarbejde er bedre og billigere end krig. Konkurrence er krig.

Lær at forebygge stress

21. maj 2010

Stress er på mange områder et tabuemne, som man ikke har lyst til at se i øjene, før det er gået galt. Stress er en invaliderende tilstand, som svarer til at køre i en bil uden nok olie på motoren. Resultatet kan være døden eller længerevarende sygdom.

Dit første skridt til at forebygge stress ?

 1. Du må lære dine stresssignaler at kende.  Lav en stressdagbog med  fem koloner hvor du noterer dato, tidspunkt,  hvordan du mærkede stressen i kroppen (stress signalet), hvad der gjorde dig stresset (årsagen objektiv beskrevet). Lav et felt til bemærkninger. Her må du gerne være subjektiv.
 2. Udfyld felterne  i en uges tid for at se om der er nogle mønster.

Hvis du føler dig stresset, må du kun begynde at lave dette arbejde under vejledning. Bjarne Toftegaard, en af mine meget dygtige kollegaer siger at dette arbejde udføres, når du er i det grønne felt. Det grønne felts signaler er:

 • midlertidig hjertebanken
 • ændret vejrtrækning
 • tics
 • kortvarige muskelspændinger
 • sved
 • bliver bleg
 • tørhed i munden
 • sommerfugle i maven
 • “kolde fødder”
 • øget vandladning

Derud over er det vigtigt at passe sin sovetid. Find din egen rytme, det anbefales at voksne sover i ca. 8 timer hver nat. En anden god ting er at 10.000  skridt hver dag i et raskt tempo.

God fornøjelse med at skabe dig et stressfrit liv. Prøv at lave stressdagbogen og kom med dine erfaringer.